SERVIS KAMI : LATIHAN & ACARA . AKADEMIK . VIDEO PROUDKSI . PENERBITAN

KURSUS ASAS BAHASA ARAB (KABAR)

OBJEKTIF

1. Menghasilkan pelajar yang menggunakan bahasa Arab secara teori dan praktikal.

2. Melahirkan pelajar yang mampu menggunakan kemahiran asas bahasa Arab yang dipelajari.

3. Melahirkan pelajar yang memahami Al-Quran dan Hadis daripada segi bahasa Arab.

4. Pelajar mampu menguasai komunikasi ringkas dalam bahasa Arab.

5. Pelajar mampu membina ayat dengan sempurna.

6. Pelajar mampu membaca teks Arab dengan betul.

7. Pelajar mampu memahami teks bahasa Arab dengan baik.

8. Pelajar mampu mengaplikasikan tatabahasa Arab yang dipelajari menggunakan Quran dan Hadis.

 

KEISTIMEWAAN

Layak melanjutkan pengajian ke peringkat Diploma Pengajian Islam, Kolej Universiti Islam Antarabangsa (KUIS) dengan syarat :

 

1. Minimum 3 kredit dalam SPM

2. Lulus mata pelajaran Pendidikan Islam dalam SPM

 

 

JADUAL KULIAH

Isnin sehingga Jumaat (9.00 pagi sehingga 5.00 petang)

 

PENGAMBILAN

Jun dan Disember setiap tahun

 

YURAN / MODUL

RM 3,300.00 – 6 Bulan

RM 6,600.00 – 1 Tahun

*Termasuk GST

*Termasuk asrama dan sebuah buku bagi setiap modul

 

TEMPOH / 1 MODUL

12 Minggu/modul

 

TEMPOH PENGAJIAN

1. 6 bulan   : Untuk yang ada asas Bahasa Arab

2. 12 bulan : Untuk yang tiada asas Bahasa Arab

*Berdasarkan keputusan Ujian Penilaian Tahap

 

JUMLAH MODUL

4 Modul

 

SILIBUS RINGKAS

1. Huruf Arab

2. Buah-buahan

3. Aliff lam Qamariah dan Aliff lam Syamsiah

4. Hamzah wasol

5. Dhomir (Kata ganti nama)

6. Nombor

7. Ahli keluarga

8. Hari dan bulan

9. Anggota badan

10. Warna

11. Pekerjaan

12. Kata kerja

13. Kata nama

14. Haiwan

15. Peralatan rumah

16. Makanan dan minuman

17. Kata tunjuk

18. Perasaan

19. Sukan

20. Pengangkutan

21. Suasana di Universiti

22. Jenis bacaan

23. Perhubungan

24. Jenis ayat

25. Jenis Kata Kerja

26. Adawat Istifham (Kata soal)

27. Membaca peta

 

JUMLAH MINIMUM PELAJAR

25 Orang

TEKAN UNTUK BESAR

KUISCELL SDN. BHD. (933458-P)

BLOK PENTADBIRAN KUIS,

PERSIARAN 1, BANDAR SERI PUTRA,

43000 KAJANG,

SELANGOR DARUL EHSAN

Segala isi kandungan di dalam laman web ini adalah hak milik KUISCELL Sdn. Bhd.

Apa-apa jenis penggunaan yang lain termasuklah peniruan, pengubahsuaian, pengedaran dan penyiaran tanpa kebenaran KUISCELL adalah dilarang sama sekali.

© 2017 KUISCELL SDN BHD.  Hakcipta Terpelihara