SERVIS KAMI : LATIHAN & acara . AKADEMIK . VIDEO PROUDKSI . penerbitaN
UTAMA KUISCELL SDN BHD
PROFIL SYARIKAT KAMI
PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN
KIOSK KUISCELL PRODUK
HUBUNGI KAMI LOKASI KAMI
Latihan
Akademik
Penerbitan
Media Produksi
kursus intensif bahasa arab (kibar)
kursus asas bahasa arab(kabar)
kursus awam bahasa arab (kamba) (jais)
kursus pengajian al-quran tajwid tatbiqi
kursus tadabbur al-quran (tafsir)
sijil pengajian hadith (sahih)
compact english course (cec)
english language proficiency course (elp)
PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN / AKADEMIK / QURAN TAJWID TABIQI
KURSUS PENGAJIAN AL-QURAN TAJWID TATBIQI OBJEKTIF 1. Mengetahui maksud tajwid dan hokum-hukumnya. 2. Mempelajari bentuk bacaan Al-Quran dan adab-adab membaca al-Quran. 3. Mengenalpasti hokum waqaf dan jenisnya dalam bacaan al-Quran. 4. Membezakan huruf-huruf al-Quran mengikut makhraj dan sifatnya. KEISTIMEWAAN Pada akhir matapelajaran ini, para pelajar dapat ; 1. Mendefinisikan tajwid dan hukum-hukumnya. 2. Menyatakan bentuk bacaan al-quran dan adab-adab membaca al-Quran. 3. Menganalisis hukum-hukum tajwid yang terdapat dalam ayat-ayat al-Quran al-Karim. 4. Mengenalpasti hukum waqaf dan jenisnya dalam bacaan al-Quran. 5. Membaca al-Quran dengan bacaan yang betul mengikut hukum tajwid, makhraj dan sifat huruf . 6. Membezakan huruf-huruf al-Quran mengikut makhraj dan sifat-sifatnya. JADUAL MASA 12 Minggu (36 Jam) Sabtu (9 pagi- 12 tgh) PENGAMBILAN Kemasukan: Jan, Jun dan Okt YURAN/MODUL RM 636.00 (Warganegara) RM 742.00 (Antarabangsa) TEMPOH/MODUL 3 Bulan JUMLAH/MODUL 4 Modul SILIBUS RINGKAS Perbincangan mengenai asas-asas ilmu Tajwid, makhraj (tempat keluar) huruf-huruf serta sifatsifat huruf, hukum-hukum tajwid seperti hukum nun mati dan tanwin, hukum nun dan mim bersabdu, hukum mim mati, hukum lam dan ra’,hukum mad, hukum waqaf & Ibtida’ serta bacaan gharib (asing) menurut riwayat Hafs. JUMLAH MINIMUM PELAJAR 15 Orang
FOLLOW US

KUISCELL SDN. BHD. (933458-P)

BLOK PENTADBIRAN KUIS, PERSIARAN 1, BANDAR SERI PUTRA, 43000 KAJANG, SELANGOR

Segala isi kandungan di dalam laman web ini adalah hak milik KUISCELL Sdn. Bhd. Apa-apa jenis penggunaan yang lain termasuklah peniruan, pengubahsuaian, pengedaran dan penyiaran tanpa kebenaran KUISCELL adalah dilarang sama sekali.

Hakcipta © 2016 Kuiscell Sdn. Bhd. Hakcipta Terpelihara.