SERVIS KAMI : LATIHAN & ACARA . AKADEMIK . VIDEO PROUDKSI . PENERBITAN

KURSUS PENGAJIAN AL-QURAN TAJWID

TATBIQI

OBJEKTIF

1. Mengetahui maksud tajwid dan hokum-hukumnya.

2. Mempelajari bentuk bacaan Al-Quran dan adab-adab membaca al-Quran.

3. Mengenalpasti hokum waqaf dan jenisnya dalam bacaan al-Quran.

4. Membezakan huruf-huruf al-Quran mengikut makhraj dan sifatnya.

 

KEISTIMEWAAN

Pada akhir matapelajaran ini, para pelajar dapat ;

1. Mendefinisikan tajwid dan hukum-hukumnya.

2. Menyatakan bentuk bacaan al-quran dan adab-adab membaca al-Quran.

3. Menganalisis hukum-hukum tajwid yang terdapat dalam ayat-ayat al-Quran al-Karim.

4. Mengenalpasti hukum waqaf dan jenisnya dalam bacaan al-Quran.

5. Membaca al-Quran dengan bacaan yang betul mengikut hukum tajwid, makhraj dan sifat huruf .

6. Membezakan huruf-huruf al-Quran mengikut makhraj dan sifat-sifatnya.

 

JADUAL MASA

12 Minggu (36 Jam) ; Sabtu (2 ptg - 5 ptg)

 

PENGAMBILAN

Kemasukan: Feb & Julai

 

YURAN/MODUL

RM 636.00

 

TEMPOH/MODUL

3 Bulan

 

JUMLAH/MODUL

4 Modul

 

SILIBUS RINGKAS

Perbincangan mengenai asas-asas ilmu Tajwid, makhraj (tempat keluar) huruf-huruf serta sifatsifat huruf, hukum-hukum tajwid seperti hukum nun mati dan tanwin, hukum nun dan mim bersabdu, hukum mim mati, hukum lam dan ra’,hukum mad, hukum waqaf & Ibtida’ serta bacaan gharib (asing) menurut riwayat Hafs.

 

JUMLAH MINIMUM PELAJAR

15 Orang

KUISCELL SDN. BHD. (933458-P)

BLOK PENTADBIRAN KUIS,

PERSIARAN 1, BANDAR SERI PUTRA,

43000 KAJANG,

SELANGOR DARUL EHSAN

Segala isi kandungan di dalam laman web ini adalah hak milik KUISCELL Sdn. Bhd.

Apa-apa jenis penggunaan yang lain termasuklah peniruan, pengubahsuaian, pengedaran dan penyiaran tanpa kebenaran KUISCELL adalah dilarang sama sekali.

© 2017 KUISCELL SDN BHD.  Hakcipta Terpelihara