SERVIS KAMI : LATIHAN & ACARA . AKADEMIK . VIDEO PROUDKSI . PENERBITAN

SIJIL PENGAJIAN HADITH

OBJEKTIF

1. Mendedahkan kepada peserta pengetahuan tentang adab-adab dan disiplin-disiplin ilmu dalam pengajian hadis serta isu-isu terkini yang berkaitan.

2. Melatih peserta untuk berfikir dengan kreatif dan kritis bagi memahami permasalahan permasalahan semasa dalam masyarakat berkaitan hadis.

3. Memupuk kemahiran peserta dalam menggunakan hujah yang rasional bagi menganalisis isu-isu semasa dari perspektif al-Quran dan al-Sunnah serta mendedahkan pengetahuan peserta tentang ICT.

 

KEISTIMEWAAN

Setelah mengikuti kursus ini, pelajar berupaya ;

1. Mengetahui tentang adab-adab dan disiplin ilmu dalam pengajian hadis dan dapat mengenalpasti isu-isu terkini dalam pengajian hadis.

2. Menganalisis isu-isu menggunakan hujah yang rasional, kreatif serta kritis.

3. Memberi penerangan mengenai isu-isu atau masalah yang timbul di kalangan masyarakat berdasarkan prinsip Islam serta mengetahui akan kepentingan penggunaan ICT dalam pengajian sunnah.

 

JADUAL MASA

Sabtu (9.00 pagi hingga 12.00 tengah hari)

 

PENGAMBILAN

Kemasukan: Feb & Julai

 

YURAN/MODUL

RM 636.00

 

TEMPOH/MODUL

3 Bulan

 

JUMLAH/MODUL

4 Modul : Setiap 1 modul (12 minggu)

 

SILIBUS RINGKAS

Kursus ini akan mendedahkan kepada para peserta pengetahuan tentang disiplin-disiplin berkaitan ilmu hadis antaranya mustalah alhadith, hadis-hadis tematik dan memperkenalkan kepada peserta beberapa isu-isu kontemporari yang berkaitan dengan pengajian hadis. Isu-isu ini akan diulas berdasarkan pemahaman terhadap alQuran dan al-Sunnah.

 

JUMLAH MINIMUM PELAJAR

15 Orang

KUISCELL SDN. BHD. (933458-P)

BLOK PENTADBIRAN KUIS,

PERSIARAN 1, BANDAR SERI PUTRA,

43000 KAJANG,

SELANGOR DARUL EHSAN

Segala isi kandungan di dalam laman web ini adalah hak milik KUISCELL Sdn. Bhd.

Apa-apa jenis penggunaan yang lain termasuklah peniruan, pengubahsuaian, pengedaran dan penyiaran tanpa kebenaran KUISCELL adalah dilarang sama sekali.

© 2017 KUISCELL SDN BHD.  Hakcipta Terpelihara