YAD. DATO' SETIA HAJI
MOHAMAD ADZIB BIN MOHD ISA

Pengerusi Ahli Lembaga Pengarah
KUISCELL Sdn. Bhd.

YBHG. TUAN HAJI
ROSLI BIN RASUL

Ahli Lembaga Pengarah
KUISCELL Sdn. Bhd.

YBHG. PROF MADYA DATO' DR.
MOHD FARID RAVI BIN ABDULLAH

Ahli Lembaga Pengarah
KUISCELL Sdn. Bhd.

YBHG. TAN SRI DATO'
HASHIM BIN MEON

Ahli Lembaga Pengarah
KUISCELL Sdn. Bhd.