JABATAN PENTADBIRAN

MOHAMAD RIZUAN BIN KUSSARIN

Pengurus Pentadbiran

rizuan.kuiscell@kuis.edu.my

UMMI SALIHAH BINTI KAHARUDIN

Pembantu Eksekutif Pentadbiran

ummisalihah.kuiscell@kuis.edu.my

JABATAN AKAUN & KEWANGAN

HAZIMAH BINTI MOHD HASMUDIN

Senior Eksekutif Akaun

hazimah.kuiscell@kuis.edu.my

JABATAN SUMBER MANUSIA

MD OTHMAN BIN AID

Pengurus Sumber Manusia

othmanaid.kuiscell@kuis.edu.my