...
demo_image

Nur Maisarah binti Zainal, 18 Tahun

Alumni KABAR, sesi Jun 2014

 Kursus Asas Bahasa Arab (KABAR) – Sepenuh Masa

“KUISCELL merupakan tempat yang bagus untuk bahasa Arab.  Saya yang tidak pandai berbahasa Arab,  kini sudah pandai menggunakan perkataan arab, membina ayat-ayat pendek dan bertutur sedikit demi sedikit. Datanglah ke KUISCELL kerana tenaga pengajar mereka memberimu ilmu baru yang sebaiknya.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.